Онкопрепараты

Опдиво OPDIVO ниволумаб 100 МГ


$600.00

Описание


Скачать инструкцию

 Нові покази до застосування препарата Опдіво (ніволумаб):

– В комбінації з  іпілімумабом при поширеному нирково-клітинному раку у дорослих пацієнтів з проміжним або поганим прогнозом, які раніше не отримували лікування.

В комбінації з іпілімумабом  при метастичному колоректальному раку з високим рівнем мікросателітної нестабільності (MSI-H) чи дефіцитом репарації помилок реплікації  ДНК (dMMR) після терапії з використанням фторпіримідину, оксаліплатину і іринотекану у дорослих пацієнтів.

– В якості монотерапії метастатичного дрібноклітинного раку легень у дорослих при прогресуванні після хіміотерапії препаратами платини та мінімум однієї другої лінії терапії.


    Cart